BOILER selection programme
Choose with us
right BOILER for you
kotły co na pellet
Oblicz
Dobór na podstawie wieku i ocieplenia budynku
Proponowana pompa ciepła:
0 kW
Proponowany kocioł na pelet:
0 kW
Powyższe obliczenia wykonane zostały na podstawie danych wprowadzonych do kalkulatora. Wyniki są szacunkowe i mogą się różnić od wyników uzyskanych w rzeczywistości. Niniejsze obliczenia nie zastępują audytu energetycznego.
Oblicz
Dobór z obliczonym współczynnikiem zapotrzebowania na ciepło kWh/m2/rok
Proponowana pompa ciepła:
0 kW
Proponowany kocioł na pelet:
0 kW
Powyższe obliczenia wykonane zostały na podstawie danych wprowadzonych do kalkulatora. Wyniki są szacunkowe i mogą się różnić od wyników uzyskanych w rzeczywistości. Niniejsze obliczenia nie zastępują audytu energetycznego.
Oblicz
Dobór na podstawie dotychczasowego zużycia paliwa
Wynik:
0 kWh
Proponowana pompa ciepła:
0 kW - w układzie biwalentnym (z dodatkowym źródłem ciepła np. grzałki)
Proponowany kocioł na pelet:
0 kW
Powyższe obliczenia wykonane zostały na podstawie danych wprowadzonych do kalkulatora. Wyniki są szacunkowe i mogą się rónić od wyników uzyskanych w rzeczywistości. Niniejsze obliczenia nie zastępują audytu energetycznego.