Moduł internetowy i-NEXT pozwala na:

 • podgląd na wszystkie parametry sterownika kotła przez internet (smartfon, tablet, komputer)
 • możliwość edycji wszystkich parametrów
 • podgląd i edycję parametrów obiegów grzewczych: c.o., mieszczaczy, obiegu c.w.u, cyrkulacji
 • podgląd i edycję parametrów termostatu pokojowego NANO ONE

Kupując moduł internetowy  i-NEXT, użytkownik otrzymuje bezterminową aktualizację oprogramowania.

Modele sterowników z jakimi współpracuje moduł:

 • MULTI 751G
 • R751G
 • BIOMAx 742G
 • sterownik pompy ciepła R470
 • termostat pokojowy NANO ONE
 • moduł mieszacza R803B
 • moduł mieszacza R810

 

Kliknij, aby wypróbować

login: demo@kotrem.pl

hasło: demo1234

 

Moduł współpracuje ze wszystkimi sterownikami Compitktóre korzystają z protokołu komunikacyjnego C14.

 

Moduł łączy się z routerem przewodowo

 


Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi