KOTREM CALDERA - jeden kocioł, wiele możliwości

Kotrem Caldera - kompaktowy kocioł pelletowy z Kotremu, jak zawsze z najlepszym na rynku palnikiem pelletowym z obrotową komorą spalania (palnik Kipi). W standardowej konfiguracji kotła Caldera zasobnik jest nabudowany na kotle. Dzięki temu nie zajmuje dużo miejsca i mieści się  w praktycznie każdej kotłowni.

Opcjonalne kocioł można połączyć z zewnętrzym zasobnikiem i układem podawania paliwa. To daje możliwość dowolnej konfiguracji i pojemności zasobnika na pellet, np. możliwość umieszczenia dużego zasobnika w innym pomieszceniu.


Niezależnie od konfiguracji, Caldera to kocioł z poziomym wymiennikiem ciepła (głębokość kotła wynosi tylko 78cm). Kanały konwekcyjne wymiennika umiesczone są nad komorą spalania. Umieszczone w nich zawirowywacze spalin odpowiadają za wyższą sprawność kotła i czystość spalania.

Kocioł wyposażony jest w samoczyszczący palnik  z obrotową komorą spalania z systemem automatycznego rozpalania. Komora palnika wykonana jest ze stali kwaso i żaroodpornej.

 


Palnik - serce kotła

 

Obrotowa komora spalania

Dzięki ruchowi obrotowemu komora spalania oczyszcza się z popiołów i żużli, bez spadków mocy w trakcie pracy palnika.

Rozdział powietrza na pierwotne i dopalające

To rozwiązanie powoduje wzrost efektywności spalanie przy jednoczesnym zredukowaniu emisji zanieczyszczeń.

Bezszwowa komora spalania

Zapewnia brak naprężeń spawalniczych, które mogą przyczynić się do odkształceń i pęknięć komory, redukując przy tym konieczność jej serwisowania.

Niezawodny sposób łożyskowania

Dzięki zastosowaniu opatentowanego sposoby łożyskowania, zostało zminimalizowane zużycie łożysk i możliwość zablokowania komory.

Modułowa budowa palnika

Zapewnia szybki i prosty montaż oraz serwis


Sterownik BIOMAX 790
 

sterowanie pompami obiegowymi: c.o., c.w.u., mieszacza
sterowanie obiegiem mieszacza (obsługa siłownika zaworu 3D/4D)
funkcja ochrony powrotu z wykorzystaniem obiegu c.w.u
praca pogodowa
automatyczny dobór mocy kotła
wskaźnik poziomu paliwa
współpraca z modułem internetowym - opcja
obsługa termostatu pokojowego i paneli dedykowanych
praca obiegów grzewczych zgodnie z harmonogramem
obsługa 2 obiegu mieszcza - opcja
czujnik temperatury zewnętrznej
opcja przywracania ustawień fabrycznych

Opcjonalne moduły rozszerzające do kotła Caldera
 
NANO COLOR

Dedykowany termostat pokojowy z dotykowym kolorowym   wyświetlaczem. Poza tym NANO COLOR współpracuje
ze sterownikiem kotła/pompy i informacja o podstawowych parametrach pracy, np. informacja o poziome paliwa w zasobniku.
NANO ONE

 

 Dedykowany termostat pokojowy. Oprócz podstawowej funkcji   termostatu, NANO ONE wyświetla podstawowe informacje o stanie kotła. Współpracuje z modułem internetowym I-NEXT

I-NEXT

  Moduł internetowy zapewnia podgląd wszystkich parametrów   kotła oraz możlIwość edycji większości z nich. Z poziomu I-NEXT można monitorować i edytować parametry termostatu pokojowego NANO ONE

Caldera - 2 warianty do wyboru

Kocioł Caldera występuje w 2 wersjach do wyboru:

wersja Standard - Kocioł z zasobnikiem paliwa zintegrowanym na wymienniku kotła. Pojemność zasobnika wynosi 165l. Jest to kompletny kocioł, nie ma możliwości zmiany wielkości/rozmiaru zasobnika. Plusem tego rozwiązania jest niewielka przestrzeń w kotłowni do podłączenia kotła.

wersja 330 - Kocioł z zasabnikiem zewnętrznym. Ta wersja kocioł z zewnętrznym zasobnikiem paliwa i rurą transportującą. Wybierając tą wersję, kupujący otrzymuje standardowo zasobnik na paliwo  o pojemności 330l. Plusem tego rozwiązania jest 2 x większy zasobnik oraz dowolność w umiejscowieniu zasobnika.

Niezależnie od wybranej wersji, czopuch jest umieszczony na tylnej ściania kotła, nie ma możliwości wyjścia czopucha na bocznej ścianie.

 
Wymiennik kotła, komora spalania, palnik, sterownik w kotle Caldera są takie same, niezależnie od wybranego wariantu.
rys. przekrój kotła Caldera: wersja standardowa i wersja bez zasobnika paliwa

Dane techniczne
 
 Parametr Miano Model
                                        Caldera 15 Caldera 20 Caldera 25 Caldera 30
                              Nominalna moc cieplna                                           kW                      15                      20                      25 30
                            Zakres mocy cieplnej                                           kW                                           4,5 - 15                                          6 - 20                     8 - 25 10 - 30
                      Klasa kotła wg PN-EN 303-5                                                            5                 5         5 5
         Certyfikat EkoProjekt (Ecodesign)                          tak         tak     tak tak
     Sprawność cieplna         %         89,7         92,9     93 92,6
     Pojemność wody w kotle         l         60         60     80 80
     Temperatura spalin dla mocy nominalnej    

    oC    

    103         113     110 110
     Temperatura spalin dla mocy minimalnej    

    oC    

    70         69     79 72
     Rodzaj paliwa          Pellet drzewny
Maksymalne ciśnienie robocze Bar 1,5 1,5 1,5 1,5
Wymagany ciąg kominowy Pa 15 15 20 20
Średnica czopucha mm 160 160 180 180
Zakres regulacji temperatury oC 55-85 55-85 55-85 55-85
Minimalna temperatura wody na powrocie oC 48 48 48 48
Zasilanie V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Pojemność zasobnika paliwa* l 160 160 220 220
Pobór energii  dla mocy nominalnej W 42 62 40 60
Pobór energii dla mocy minimalnej W 23 20 23 29
Pobór energii w trybie "czuwanie" W 2,5 2,7 2,7 2,7
Maksymalny pobór energii elektrycznej W 230 230 230 230
Masa kotła bez wody kg 340 340 400 400

Orientacyjna powierzchnia budynku

m2 do 180 do 230 do 290 do 340

   Wymiary kotła  w wersji Standard (ze zintegrowanym zasobnikiem paliwa)
rys. kocioł Caldera - wersja standard, widok kotła (od lewej) z przodu, z boku, z tyłu
    Caldera 15 Caldera 20 Caldera 25 Caldera 30
Wymiary [mm] A 590 590 590 590
B 780 780 970 970
C 255 255 255 255
D 1520 1520 1560 1560
F 490 490 560 560
J 70 70 85 85
K 670 670 755 755

   Wymiary kotła  w wersji 330 (z zewnętrznym zasobnikiem i podajnikiem)
rys. kocioł Caldera - wersja z zasobnikiem zewnętrznym, widok kotła (od lewej) z przodu, z boku, z tyłu,
zasobnik zewnętrzny o pojemności 330l
oo
       Caldera 15 Caldera 20 Caldera 25 Caldera 30
Wymiary [mm] A 590 590 590 590
B 780 780 970 970
C 255 255 255 255
E 810 810 870 870
F 490 490 560 560
J 70 70 85 85
K 670 670 755 755
 
Wymiary zasobników zewnętrznych
Wymiary [mm]        Zasobnik 330l Zasobnik 440l* Zasobnik 820l*
G 580 640 1000
H 580 640 1000
I 1260 1375 1400
*. - Zasobniki o pojemnościach 440 oraz 820l - opcja płatna.