Kocioł zasypowy dolnego spalania na węgiel kamienny i drewno.
Dolne spalanie to gwarancja niskiej emisji szkodliwych pyłów i gazów. Kocioł cechuje się wysoką sprawnością, ok. 90% i spełnia wszystkie wymagania sprawnościowo-emisyjne: certyfikat 5 Klasy i Ekoprojekt.Kocioł KWMP spełnia wszystkie wymogi sprawnościowe-emisyjne. Potwierdzeniem tego są certyfikaty: 5 Klasy oraz unijnej dyrektywy Ekoprojekt.


Duża powierzchnia wymiennika (np. 2,2m2 dla kotła o mocy 15kW) to gwarancja wysokiej sprawności kotła


Wymiennik wykonany ze stali kotłowej o grubości 6mm

5-letnia gwarancja na szczelność kotła

Zawirowywacze w kanałach konwekcyjnych poprawiają sprawność i wydajność kotła

Elementy ceramiczne w komorze spalania poprawiają czystość spalania i emisję pyłów

Bufor i ochrona powrotu

Kotły zasypowe spełniające wymagania 5 klasy i dyrektywy EkoProjekt zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą obowiązkowo współpracować ze zbiornikiem akumulacyjnym (buforem). Minimalna pojemność bufora zależy od mocy kotła. Na każdy 1 kW powinno to być minimum 50l wody.

Drugim kluczowym elementem w podłączeniu nowoczesnego kotła zasypowego o wysokiej sprawności jest ochrona powrotu. Jeśli woda która wraca do kotła będzie miała zbyt niską temperaturę, dojdzie do kondensacji pary wodnej na ściankach wymiennika. To w konsekwencji prowadzi do szybkiej korozji kotła.

Wymagana minimalna temperatura powrotu to 55oC.

Poniżej na rysunku przedstawiono poglądowy schemat instalacji z buforem i ochroną powrotu z wykorzystaniem zaworu trzydrogowego termostatycznego o wymaganej temperaturze 55oC.
Uproszczony schemat poglądowy. Schemat dotyczący podłączenia kotła w dokumentacji kotła.
 
Wyposażenie opcjonalne
Wentylator wyciągowy

Opcjonalnym wyposażeniem kotła KWMP jest wentylator wyciągowy. Montowany jest między kotłem a kominem. Zastosowanie takiego wentylatora jest zalecane w przypadku niewystarczającego ciągu kominowego
Sterownik Rapid Mini CWU

Pozwala na płynną regulację obrotów wentylatora wyciągowego
Miarkownik ciągu
 
Stabilizuje proces spalania poprzez regulację dopływu powietrza do kotła. Temperatura kotła utrzymuje się na zadanym poziomie

Parametry
 
                                                       Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                    Typ kotła                                                   
                                                                                                                                               KWMP 15    KWMP 20
           Nominalne moc cieplna                     kW                     15           20
           Klasa kotła wg PN-EN 303-5                                  5       5
       Certyfikat EkoProjekt              tak tak
 Sprawność cieplna % ~90 ~90
 Pojemność wody w kotle l 80 90
 Maksymalne ciśnienie robocze bar 1,5 1,5
 Wymagany ciąg kominowy Pa 20-30 20-30
 Średnica czopucha mm 180 180
Wymagana pojemność bufora l 750 1000
 Orientacyjna powierzchnia ogrzewania m2 100-200 150-250
 Wymiary A mm 475 535
B mm 700 735
C mm 1025 1120
D mm 1290 1375
.