Kotrem Compact - najnowszy piec na pellet w naszej ofercie. Kompaktowa budowa kotła to doskonała propozycja dla klientów, którzy dysponują mniejszą kotłownią. Szerokość zaledwie 52 cm sprawia, że kocioł Compact nie zajmuje w praktyce więcej miejsca niż Twój dotychczasowy stary kocioł.

Konstrukcja kotła oparta jest na bazie wymiennika z pionowymi kanałami konwekcyjnymi. Zastosowanie pionowych kanałów redukuje potrzebę czyszczenie kotła do minimum. Zawirowywacze spalin umieszczone w kanałach wymiennika podnoszą sprawność kotła. Spalanie realizowane jest poprzez samoczyszczący  palnik wrzutkowy z obrotową komorą spalania i automatyczną zapalarką. Fotelement, czujnik temperatury palnika oraz czujnik przepływu powietrza czuwają nad prawidłowym i bezpiecznym procesem spalania. Kocioł Compact wyposażony jest w  wentylator wyciągowy, który stabilizuje pracą kotła oraz usprawnia ciąg kominowy.  Piec na pellet

 


Wentylator wyciągowy - krok naprzód w procesie spalania pelletu

W kotle Compact zastosowaliśmy wentylator wyciągowy w czopuch kotła. Spalanie pelletu odbywa się w trybie podciśnienia. Sterownik kotła zawsze dobiera odpowiednie obroty wentylatora wyciągowego dzięki informacjom z czujnika przepływu powietrza umieszczonemu w palniku. W takim układzie jakość spalania jest niezależna od komina, ciągu kominowego czy zmian ciśnienia atmosferycznego.

Najważniejsze zalety zastosowania wentylatora wyciągowego to:

 • spalanie w trybie podciśnienia - zawsze idealne warunki spalania, niezależnie od ciągu kominowego
 • zwiększenie efektywności energetycznej
 • łatwiejsza regulacja palnika
 • większe bezpieczeństwo pracy urządzenia - brak możliwości wydobywania się gazów spalinowych do zasobnika paliwa
 • polepszenie emisji spalin – niższa emisja związków niepożądanych, w tym znaczne zredukowanie NOX
 • brak niebezpieczeństwa z układu kotłowo – palnikowego
 • utrzymywanie stałych parametrów, niezależnie od ciągu kominowego
 • mniejsze wymagania ciągu kominowego w stosunku do kotłów bez wentylatora wyciągowego

Zastosowanie rozwiązania opisanego powyżej nie zwalania użytkownika z konieczności podłączenia kotła do szczelnego komina odpornego na spaliny o niskiej temperaturze.

            
   

 


 

rys. Przekrój kotła Compact

 

 

Sterownik ecoMAX Touch 860P

 

  

  

Panel regulatora ecoMAX Touch razem z modułem wykonawczym jest kompletnym zestawem do sterowania pracą kotła oraz obiegami grzewczymi. Duży kolorowy dotykowy wyświetlacz 5" o wyskokiej rozdzielczości sprawia, że obsługa jest łatwa i intuicyjna. Jego najważniejsze cechy to:

 • kontroluje proces spalania w kotłach z zapalarką na paliwo typu pellet
 • przystosowany do obsługi energooszczędnych pomp elektronicznych
 • obsługuje obieg grzewczy c.o., c.w.u. oraz obiegi mieszaczowe
 • duży 5" kolorowy dotykowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
 • zapewnia komfort poprzez współpracę ze zdalnym sterowaniem
 • tryb LATO/ZIMA
 • funkcja poziomu paliwa
 • współpraca z buforem cieplnym
 • współpraca z panelami pomieszczeniowymi oraz modułem interentowym

 

Opcjonalne moduły rozszerzające sterownik kotła Compact

 

 

Moduł B

 • obsługa II siłownika obiegu mieszacza
 • obsługa II pompy obiegu mieszacza
 • obsługa III siłownika obiegu mieszacza
 • obsługa III pompy obiegu mieszacza
 • obsługa II i III termostatu dla obiegów grzewczych

Moduł C

 • obsługa IV siłownika obiegu mieszacza
 • obsługa V pompy obiegu mieszacza
 • obsługa V siłownika obiegu mieszacza
 • obsługa V pompy obiegu mieszacza
 • obsługa IV i V termostatu dla obiegów grzewczych


Opcjonalne panele pokojowe/termostaty do kotła Compact

ecoNET

Moduł internetowy

ecoSTER

Panel zdalnego sterowania

z funkcją termostatu pokojowego

eSTER 40

Bezprzewodowy termostat pokojowy

eSTER 80

Bezprzewodowy panel zdalnego sterowania

z funkcją termostatu pokojowego

 

Palnik - serce kotła

 

 

Obrotowa komora spalania

Dzięki ruchowi obrotowemu komora spalania oczyszcza się z popiołów i żużli, bez spadków mocy w trakcie pracy palnika.

Rozdział powietrza na pierwotne i dopalające

To rozwiązanie powoduje wzrost efektywności spalanie przy jednoczesnym zredukowaniu emisji zanieczyszczeń.

Bezszwowa komora spalania

Zapewnia brak naprężeń spawalniczych, które mogą przyczynić się do odkształceń i pęknięć komory, redukując przy tym konieczność jej serwisowania.

Niezawodny sposób łożyskowania

Dzięki zastosowaniu opatentowanego sposoby łożyskowania, zostało zminimalizowane zużycie łożysk i możliwość zablokowania komory.

Modułowa budowa palnika

Zapewnia szybki i prosty montaż oraz serwis


Parametry

Wyszczególnienie Jednostka Typ kotła
         Compact 10 Compact 15 Compact 20 Compact 25
Nominalna moc cieplna kW 10 15 20 25
Zakres mocy cieplnej kW 3 - 10 4 - 15 6 - 20 7 - 25
Klasa kotła wg PN-EN 303-5 5
Certyfikat EkoProjekt (Ecodesign) tak
Sprawność cieplna % 87,8 - 91,6
Pojemność wody w kotle l 60 60 80 80
Temperatura spalin dla mocy nominalnej

oC

80 92 98 100
Temperatura spalin dla mocy minimalnej

oC

50 55 61 62
Rodzaj paliwa Pellet drzewny
Maksymalne ciśnienie robocze Bar 1,5
Wymagany ciąg kominowy Pa 10
Średnica czopucha mm 160
Zakres regulacji temperatury oC 55 - 85
Minimalna temperatura wody na powrocie oC 48
Zasilanie V/Hz 230/50
Pojemność zasobnika paliwa l 120 120 140 140
Pobór energii  dla mocy nominalnej W 39 53 52 64
Pobór energii dla mocy minimalnej W 24 25 30 28
Pobór energii w trybie "czuwanie" W 3 3 3 3
Maksymalny pobór energii elektrycznej W 400 400 420 420
Masa kotła bez wody kg 400 400 470 470
Orientacyjna powierzchnia budynku m2 do 100 do 150 do 200 do 250


Compact 10 Compact 15 Compact 20 Compact 25
Wymiary [mm] A 525 525 525 525
B 210 210 210 210
C 770 770 970 970
D 260 260 260 260
E 780 780 860 860
F 160 160 160 160
G 1460 1460 1460 1460
H 135 135 135 135
I 1170 1170 1300 1300

 

Karta katalogowa Karta katalogowa DTR DTR Sterownik ecoMAX 860P3-C Sterownik ecoMAX 860P3-C Formularz zamówienia Formularz zamówienia Certyfikat EkoProjekt Certyfikat EkoProjekt Karty produktu Compact Karty produktu Compact Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 - Compcat Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 - Compcat Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 - Compact 10kW Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 - Compact 10kW Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 - Compact 15kW Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 - Compact 15kW Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 - Compact 20kW Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 - Compact 20kW Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 - Compact 25kW Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 - Compact 25kW Etykiety energetyczne Compact Etykiety energetyczne Compact Etykieta energetyczna Compact - 10kW Etykieta energetyczna Compact - 10kW Etykieta energetyczna Compact - 15kW Etykieta energetyczna Compact - 15kW Etykieta energetyczna Compact - 20kW Etykieta energetyczna Compact - 20kW Etykieta energetyczna Compact - 25kW Etykieta energetyczna Compact - 25kW