Moduł internetowy SOLATO

Podgląd podstawowych parametrów pracy kotła, obiegu c.o., mieszacza, termostatu, obiegu c.w.u. i możliwość ich edycji na przejrzystym i przyjaznym dla użytkownika interfejsie.

Przejdź do panelu demonstracyjnego

Dostęp w trybie serwisowym do pozostałych parametrów kotła, mieszacza, termostatu z możliwością ich edycji.

Współpraca modułu ze sterownikami i innymi urządzeniami realizującymi protokół komunikacyjny C14. W przypadku naszych kotłów są to:

MULTI 751G (od ver. 5.03)* – sterownik kotła KWMP2, KWMP2 CERAMIC oraz KWMP2 CERAMIC green line

R751G (od ver. 1.01)* – sterownik kotła KWMP3 oraz KWMP3ż

moduł mieszacza R803BB

termostat pokojowy NANO+

Zdalny dostęp po zalogowaniu się na swoje konto przez przeglądarkę na komputerze, laptopie, tablecie, telefonie czy telewizorze. Nie ma potrzeby instalowania żadnych aplikacji.

Łatwa instalacja: wystarczy podłączyć modem do sterownika urządzenia, bez konfigurowania ustawień, nie jest potrzebny stały numer IP. Moduł wymaga podłączenia kablem sieciowym zakończonym wtykiem RJ45.

Do poprawnej pracy modułu LAN wymagana jest włączona usługa DHCP w routerze.

* - wcześniejsze wersje mogą wymagać uaktualnienia oprogramowania.

 

Moduł Solato Moduł Solato