Moduł internetowy i-NEXT
  • dostęp przez telefon, tablet, laptop, komputer
  • zdalny monitoring parametrów sterowników kotłów, pomp ciepła
  • edycja najważniejszych parametrów sterowników kotłów oraz pomp ciepła
  • zarządzanie obiegami grzewczymi: mieszaczy, c.w.u....
  • monitoring i zarządzanie pracą termostatu pokojowego NANO ONE, NANO COLOR
Lista sterowników obsługiwanych przez system i-NEXT